Waarom is blijven ontwikkelen zo belangrijk

De wereld van werken verandert razend snel. Dat heeft bijna iedere organisatie en iedere medewerker al ervaren.
En het houdt voorlopig nog niet op! Vooral in ondersteunende functies zoals assistant functies, sales support functies en (financieel) administratieve functies zijn veel veranderingen merkbaar.Door automatisering, de smartphone en het altijd en overal beschikbaar hebben van communicatiemiddelen zijn er bij ondersteuners veel taken weggevallen. Ook ontstaat er een nieuwe generatie managers die veel meer selfsupporting zijn.

Wanneer u investeert in de ontwikkeling van uw medewerkers en hen daar ook zelf bij betrekt dan kunnen wij samen zorgen voor het anders invullen van ondersteunende functies. Het gesprek hierover, het op zoek gaan naar de juiste ontwikkelrichting, de bewustwording bij medewerkers, het zin krijgen in het ontwikkelen van (latente) talenten........... daar kan OntwikkelTalent een grote bijdrage aan leveren.

Hoe dan? Door het geven van workshops, trainingen en opleidingstrajecten aan uw ondersteunende medewerkers!

Workshops

Door in te zetten op workshops kan gewerkt worden aan bewustwording van mogelijkheden bij medewerkers. Er wordt interactief geoefend met materiaal en voorbeelden uit de eigen praktijk van de organisatie. Hiervoor wordt een maatwerk workshop opgezet waarin elementen zijn verwerkt die al succesvol zijn geweest bij andere organisaties.

Opleidingstrajecten|Trainingen

Door in te zetten op een compleet opleidingstraject over een periode van ongeveer 6 maanden kan er gewerkt worden aan bewustwording van mogelijkheden bij medewerkers, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het borgen van deze vaardigheden.

In tegenstelling tot het werken met workshops zorgt een opleidingstraject ervoor dat cursisten tijdens het traject aan de slag gaan met de geleerde stof.

SalesCultuur

Opleidingen en trainingen op commercieel gebied voer ik uit vanuit mijn rol als partner bij SalesCultuur.

Bij SalesCultuur geloven we dat de Cultuur voor een heel belangrijk deel de commerciële prestaties van jouw organisatie bepaalt. Cultuur heeft veel meer effect dan zaken als structuur, processen en extra incentives....

Nieuwsgiering geworden? Kijk eens op onze website.

Waarom is ontwikkeling van ondersteuners zo belangrijk?

Er vallen steeds meer taken weg binnen ondersteunende functies. Toch zijn de medewerkers die deze functies invullen over het algemeen heel waardevol voor uw organisatie.
Het zou dus jammer zijn wanneer u afscheid moet nemen van deze mensen omdat er niet voldoende werk meer voor hen is.
Waarom zou u investeren in de ontwikkeling van ondersteunende medewerkers?

Waarom 1

Ondersteuners kennen uw organisatie van binnen en van buiten. Zij kennen de interne en vaak ook de externe klant en kunnen door training en opleiding van nog grote waarde zijn als commercieel ondersteuner.

Waarom 2

Ondersteuners binnen uw organisatie kennen de (werk)procedures als geen ander. Door training op communicatie en projectondersteuning kunnen zij binnen projectteams een waardevol teamlid zijn/worden met focus op het managen van het proces binnen een project als rechterhand van projectleiders/projectmanagers/programmamanagers.

Waarom 3

Ondersteuners kennen de interne klant (manager, accountmanager, consultant) vaak persoonlijk en goed. Met de juiste communicatieve vaardigheden is de ondersteuner in staat het gesprek aan te gaan met de interne klant en de behoefte te peilen aan nieuwe vormen van ondersteuning. Hierdoor krijgt de interne klant nog meer ruimte en tijd om zich te focussen op zijn/haar eigen sterke kanten.