Interactief ontwikkelen

Door in te zetten op workshops kan gewerkt worden aan bewustwording van mogelijkheden bij medewerkers. Er wordt interactief geoefend met materiaal en voorbeelden uit de eigen praktijk van de organisatie. Hiervoor wordt een maatwerk workshop opgezet waarin elementen zijn verwerkt die al succesvol zijn geweest bij andere organisaties.

Alle workshops worden in overleg met u samengesteld en zijn interactief. De workshops worden op uw locatie of een door u aan te wijzen locatie gehouden.

Voor iedere workshop geldt dat er ook buiten de gereserveerde ruimte gewerkt moet worden. Afhankelijk van het aantal deelnemers voor de workshop moet het mogelijk zijn de groep tijdens de workshop te splitsen in kleinere groepen.

Bekijk de Opleidingstrajecten