Over Ontwikkeltalent

Ontwikkeltalent is een advies- en trainingsbureau gericht op het ontwikkelen van talenten van medewerkers die een ondersteunende functie vervullen.

Door grote veranderingen in het organiseren van werk, een nieuwe generatie managers en  automatisering verdwijnen veel taken die jaren vanzelfsprekend zijn geweest binnen ondersteunende functies. Hierdoor ontstaat binnen organisaties de vraag hoe om te gaan met de mensen die deze functies vervullen.
Vaak zijn ondersteuners loyaal, weten zij veel van uw organisatie, weten de weg en worden gewaardeerd vanwege hun kennis. Hoe kunt u deze loyale en vakbekwame mensen behouden in de toekomst?

Vaak zijn ondersteuners/assistants heel goed in staat om te gaan met interne en externe klanten. Dit doen zijn van nature al op een vriendelijke manier. Ook zijn ondersteuners van nature bewakers van processen en signaleren zij heel snel mogelijk toekomstige fouten/problemen in processen. Hoe kan een organisatie deze talenten van ondersteuners nu verder uitbouwen en benutten?

Door ondersteuners te trainen en de (latente) talenten die zij hebben op het gebied van projectondersteuning, servicegerichtheid, klantgerichtheid of op commercieel vlak te ontwikkelen en in te zetten op de juiste plaats in uw organisatie.

Waar staat OntwikkelTalent voor

Organisaties en medewerkers bewust maken van de noodzaak om de gevolgen van de verandering in de functie-inhoud van ondersteunende functies ter hand te nemen. Met eigen inzet en hulp van OntwikkelTalent medewerkers in deze functies motiveren om (latente) talenten of nieuwe competenties te ontwikkelen.

Ik ga ervoor deze mensen te helpen in hun communicatieve vaardigheden om het gesprek met de werkgever aan te kunnen gaan en vaardigheden te ontwikkelen. Medewerkers werkgeluk te laten behouden, vergroten of kunnen hervinden. Werkgeluk van medewerkers is van grote meerwaarde voor uw organisatie.

OntwikkelTalent streeft naar het blijven ontwikkelen van medewerkers. Functies veranderen in hoog tempo. De mensen die deze functies vervullen zijn vaak loyale, waardevolle mensen voor een organisatie. Medewerkers bewust maken van hun (ongekende) talenten en deze talenten (verder) ontwikkelen zorgt voor minder kosten en meer toegevoegde waarde voor de organisatie.

In mijn visie is iedere organisatie gebaat bij het behouden van waardevolle medewerkers, het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en hiermee te zorgen voor een hoge dosis werkgeluk. Werkgeluk leidt vervolgens tot een hogere productiviteit, minder fouten en meer resultaat.

Bewustzijn creëren richting de toekomst van werk door het

Ontwikkelen van (latente) talenten laat zien:

Veerkracht van organisatie en medewerkers

Toekomstgericht denken door het zien van

Mogelijkheden

Even Voorstellen

Mijn naam is Corry Grevel – Leentvaar.

Bij AWVN ben ik 13 jaar werkzaam geweest in verschillende rollen. Zowel als op het vlak van projectmanagement en procesmanagement binnen projecten als bij het trainen van zowel accountmanagers en commercieel ondersteuners binnen de Business Support.

In mijn carrière voor het AWVN tijdperk heb ik commercieel binnendienst en buitendienst werk gedaan en ben ik actief geweest als medewerker PR en marketingcommunicatie bij zowel commerciële als ook bij non-profit organisaties.

Ik ben dus bekend met sterk commercieel geleide organisaties maar ook met organisaties die een meer maatschappelijk of verenigingskarakter kennen. Hierdoor ben ik in staat om een klantgerichte methode van werken over te brengen op medewerkers die past bij de visie, missie en kernwaarden van ieder organisatie.

Bekijk alle samenwerkings mogelijkheden